لینک های دسترسی

Breaking News

همه پرسی تازه در افغانستان: انتقاد فزاينده مردم از اقدامات امریکا


يک نظر پرسی جديد در افغانستان نشان ميدهد که افغانها هنوز از حضور ايالات متحده در کشور شان حمايت ميکنند، با وجود آنکه بطور فزاينده از اقدامات ايالات متحده در جنگ عليه شورشيان و نظارت از پروژه هاي اعمار مجدد، نظر انتقادی دارند.

نتايج اين سروی و بررسی که امروز دوشنبه منتشر شد، نشان ميدهد که ۴۲ فيصد افغانها مساعی ايالات متحده را در افغانستان مثبت ميخوانند. که این کمتر از ۵۷ فيصديست که سال گذشته نشان ميداد، و همچنان کمتر از سال ۲۰۰۵ است که در آن ۶۸ فيصد مردم نظر مثبت داشتند.

با وجود نظرات منفی، اکثريت افغانها يعنی ۷۱ فيصد مردم، هنوز از موجوديت قوای ايالات متحده در کشور شان حمايت ميکنند. و برانداختن طالبان را از قدرت يک کار خوب ميدانند.

اين نظر پرسی که از جانب شبکه تلويزيونی اي بی سی و بی بی سی لندن و تلويزيون اي آر دي المان براه افتاد، همچنان اختلاف نظر شديدی را بين نظريات مردم شمال افغانستان که نسبتا ارام است و مناطق جنوبي آنکشور که با منازعاتی روبرو است، نشان ميدهد.

در بخشهای جنوب غرب افغانستان که دو برسوم افغانها مساعی ايالات متحده را به نظر منفی مينگرند، ۲۳ فيصد حمايت از طالبان را نظر داده اند. واین سه چند تعداد سال گذشته است که صرف هشت فيصد به طرفداری طالبان نظر داده بودند.

نظر پرسی ميگويد که کاهش حمايت از عساکر ايالات متحده از فزونی تعداد کشته شدگان افراد ملکی است که در عمليات نظامی عليه تندروان در ولايات جنوبی افغانستان، صورت ميگيرد.

XS
SM
MD
LG