لینک های دسترسی

بش از جامعۀ بين المللی تقاضا کرد کار منزوی ساختن ايران را دوام دهد


رئيس جمهور بش هشدار داد که ايران مجهز با نيروی ذروی خطری بجهان تلقی ميشود. آقای بش طی کنفرانس خبری در قصر سفيد امروز سه شنبه گفت، توقف سالها قبل پروگرام مخفی توليد اسلحۀ ذروی توسط ايران يک (هشداريه) است که تهران ميتواند آن پروگرام را دو باره آغاز کند.

او گفت يافتۀ های ادارۀ استخبارات ملی فرصتی را براي ايالات متحده فراهم ساخته تا جامعۀ بين المللي را در مورد آوردن فشار بر ايران مبنی بر توقف پروگرام ذروی اش، با خود همنوا سازد .

آقاي بش گفت ايران هنوز سعی به غني ساختن يورانيم دارد. رئيس جمهور امريکا گفت اگر ايران بتواند پروگرام مخفی اسلحه اش را دنبال کند، خطری را برای جهان ايجاد خواهد کرد.

او از جامعۀ بين المللی تقاضا کرد تا کار دسته جمعی برای منزوی ساختن ايران را دوام دهد.

XS
SM
MD
LG