لینک های دسترسی

Breaking News

'کار غير فعال سازی ذروی کوريای شمالی بخوبی به پيش ميرود'


نمايندۀ ارشد ذروي ايالات متحده ميگويد کوشش غير فعال ساختن تاسيسات ذروي کورياي شمالي بخوبي به پيش ميرود.

کرستوفر هل طي صحبتي با خبرنگاران آژانس خبرگزاري رسمي سينهواي چين قبل از ترک پيونگ يانگ بقصد بيجنگ گفت او از تمام مجتمع ذروي عمدۀ يونگ بيونگ کورياي شمالي ديدن کرده و با مقامات ارشد در جريان سفر سه روزه اش مذاکرات خوبي داشت.

هل جهت بحث روي پلان در مورد افشاي فهرست تمام پروگرام ذروي و همچنان مساعي غير فعال ساختن تاسيسات بم سازي يونگ بيونگ به کورياي شمالي مسافرت نموده بود.

پيونگ يانگ تعهد کرده بود که آن تاسيسات را قبل از ختم سال جاري غير فعال سازد.

در بدل اين تعهدات براي کورياي شمالي کمک اقتصاد و ساير مشوق ها وعده داده شده است.

XS
SM
MD
LG