لینک های دسترسی

يک محکمه در آلمان سه نفر را در قضيۀ کمک به القاعده مقصر خواند


يک محکمه در آلمان سه مرد از شرق ميانه را در قضيۀ کمک به القاعده گنهگار خوانده و بعرصه هاي زندان محکوم کرد.

اين محکمه امروز ابراهيم محمد خليل، ياسر ابو شويش و اسمعيل ابوشويش را بعرصه هاي از سه و نيم سال تا هفت سال زندان محکوم نمود.

مدعي العمومان ميگويند القاعده خليل، يکي ازين افراد را در افغانستان تعليم داده بود.

او همچنان با اسامه بن لادن، رهبر آن گروۀ دهشت افگن تماس داشت.

گفته ميشود که يکي ازين افراد سوري و دو تن ديگر که برادر هستند، فلسطيني ميباشند.

مدعي العمومان ميگويند اين اشخاص در نظر داشتند حملات انتحاري را براه اندازند.

آنها همچنان در قضاياي تقلب بخاطر گرفتن بيمۀ حيات جهت جمع آوري پول براي القاعده، گنهگار خوانده شده اند.

XS
SM
MD
LG