لینک های دسترسی

بم گزار انتحاري هشت نفر را در پاکستان کشت


مقامات پاکستاني ميگويند يک بم گزار انتحاري امروز در وادي صوات يک روز بعد از آن هشت نفر را کشت که قواي نظامي گفت بعد از هفته ها جنگ، تقريباً همۀ تندروان طرفدار طالب را ازان وادي اخراج کرد.

مقامات امنيتي ميگويند يک فرد پوليس و پنج نفر ملکي، بشمول دو طفل، درين انفجار امروزي کشته شدند.

بم گزار موتر مملو از مواد منفجرۀ خودرا به محل تفتيش پوليس اصابت داد. درين انفجار چندين نفر ديگر زخمي شدند.

بروز شنبه، قواي نظامي پاکستان گفت از وقتي که عمليات عمده ماۀ گذشته در وادي صوات آغاز يافت تا آن قلمرو را از چنگ قواي طرفدار طالبان رها سازد، در حدود ۲۹۰ تندرو کشته و ۱۴۳ تن ديگر دستگير شدند.

يک سخنگوي قواي نظامي ميگويد درين جنگ ها پنج عسکر و شش نفر ملکي نيز کشته شدند، ولي مولانا فضل الله، رهبر تندروان توانست با حد اقل ۲۰۰ تن از پشتيبانانش به کوهستانات نزديک محل فرار کند.

در يک واقعۀ ديگر، امروز پوليس ميگويد حمله کنندگان ناشناس بر پايگاۀ قواي هوائي در پشاور حد اقل سه راکت شليک کردند.

XS
SM
MD
LG