لینک های دسترسی

Breaking News

بان کي مون: جهان در برابر برما صبر و شکيبايی خود را از دست ميدهد


بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، هوشدار داده است که جامعه بين المللی صبر و حوصله مندی خود را در برابر حکومت نظامی برما و گام های بطی ايکه در راه ديموکراسی بر ميدارد از دست ميدهد.

آقاي بان، ضمن صحبت در يک کانفرانس مطبوعاتی امروز در بنکاک گفت مردم برما براي مدت مديدي از تجريد رنج برده اند.

وی اظهار کرد که اکنون براي آنها وقت آن رسيده است که از ديموکراسی واقعی و با يکجا شدن با جامعه بين المللی بهره مند گردند.

آقای بان از اقدامات رهبران برما برای حالت موجوده و ادامه توقيف ناراضيان بطور روز مره، انتقاد نمود. وی همچنان از اعضای انجمن کشور هاي جنوب شرق آسيا تقاضا کرد تا برای تبليغات ديموکراسي در برما، کار های بيشتری را انجام دهند.

آقای بان گفت براهيم گمباری، فرستاده خاص ملل متحد برای برما به مساعی اش برای کشانيدن جنرال هاي برما و انگ سان سوچی، رهبر مخالف به ميز مذاکره ادامه ميدهد.

XS
SM
MD
LG