لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر افغاني چهار طالب را در نزديک موسي قلعه کشتند


وزارت دفاع افغانستان ميگويد از وقتي که تندروان از موسي قلعه اخراج شدند، عساکر آن وزارت چهار طالب را در نزديک آن شهر کشته اند.

وزارت دفاع طي بيانيۀ امروزي گفت قواي اردوي ملي در حاليکه مناطق تحت کنترول حکومت را توسعه ميداد با قواي دشمن جنگيد.

قواي افغاني و ناتو هفتۀ گذشته کنترول منطقه را دوباره بدست گرفت. دران جنگ صدها شورشي طالب کشته، مجروح و يا توقيف شدند. بروز شنبه صدها عسکر در جاده ها گزمه ميکردند.

مقامات نظامي برتانيه همچنان بروز شنبه گفتند که از حومه هاي موسي قلعه که طالبان به آنجا فرار کرده بودند، دو راکت بر داخل شهر شليک شد.

از جراحاتي گزارش داده نشده است. طالبان موسي قلعۀ ولايت هلمند را در حدود هشت ماه قبل تسخير کرده بودند.

XS
SM
MD
LG