لینک های دسترسی

Breaking News

بينظير بوتو  هنوز هم همکاری با پرویز مشرف را امکان پذير ميداند


بينظير بوتو طي مصاحبۀ تلفني با صداي امريکا گفت که وي هنوز هم همکاري با رئيس جمهور مشرف را امکان پذير ميداند. ولي اضافه کرد که اين موضوع بيشتر به آنچه در انتخابات هشتم جنوري رخ خواهد داد، بستگي دارد.

خانم بوتو گفت: «بسيار مشکل است تا در بارۀ اين موضوع در اين مرحلۀ زماني صحبت نمود.

این بيشتر مسايل بخود انتخابات ارتباط ميگيرد و اينکه مزاج مردم بعد از انتخابات چي خواهد بود. زيرا اگر انتخابات پر از تقلب باشد، جنرال مشرف را در موقعيت مواجه شدن با احزاب مخالف قرار خواهد داد»

خانم بوتو ميگويد آقاي مشرف هنوز هم قادر است تا با يک راي گيري صادقانه مردم را متعجب نمايد. گرچه که بنظر خانم بوتو، اين یک امر امکان پذير است.

وي ميگويد: «فعلاً وضعيت براي برگزاري انتخابات منصفانه در پاکستان مساعد نيست. و اما مطمئناً جنرال مشرف گام هاي را براي متعجب نمودن مردم برداشته است که شامل من هم ميگردد. که يکي از اين گام ها، کناره گيري از مقام رهبري اردو بود. پس اگر وي با يک انتخابات منصفانه، همۀ ما را متعجب سازد، ما از آن استقبال مي نمائيم. ولي، قرار وضع کنوني، اين واقعاً يک عمل بسيار متعجب کننده خواهد بود»

خانم بوتو ميگويد براي انتخابات پر از تقلب آمادگي ها گرفته شده است که شامل تقلب در راجستر شدن راي دهنده گان ميباشد و وي آنرا راي دهندگان ارواح ميخواند. وي همچنان ميگويد که راي دهنده گان توسط مامورين محلي که از جانب دولت مقرر شده اند، مورد فشار قرار گرفته اند.

(تريستا شيفر) معاون سابق وزارت خارجۀ امريکا در امور آسيايي جنوبي ميگويد: پرويز مشرف تحت يک قانون جديد انتخاباتي، فعاليت هاي احزاب سياسي را محدود ساخته است.

وي ميگويد: «حرکت دسته جمعي منع قرار داده شد و براي راه پيمايي ها بايد از دولت اجازه گرفته شود. و مشرف پشت سرهم ميگويد که من طرفدار کمپاين آزاد و وسيع انتخاباتي هستم، اما بايد هيچ تحريک و آشفتگي نباشد.

پس واضحاً ديده ميشود که وي سعي دارد تا معياري را تعين نمايد که طبق آن شما در جريان انتخابات نميتوانيد جمعيت کثيري را جمع نمايد، و البته شما خود ميدانيد که انتخابات در پاکستان با اجتماعات بزرگ ترتيب ميشود.

از همين طريق شما ميتوانيد موضوع را انتشار دهيد. و به همين ترتيب گروه هاي سياسي يا احزاب سياسي را نيروي بيشتر ميتوان بخشيد.»

خانم بوتو دوبار بحيث صدراعظم پاکستان در دهۀ ۱۹۹۰ خدمت نمود. و بعد از سالها تبعيد خود مختار، بعد از مذاکره با رئيس جمهور مشرف و تحت معاملۀ که شامل رفع اتهامات اختلاس عليۀ وي بود، به کشورش برگشت.

احزاب مخالف در نظر داشتند انتخابات را تحريم نمايند ولي خانم بوتو ميگويد که حزب وي در خاتمه تصميم گرفت تا با انتخابات مخالفت ننمايد.

خانم بوتو گفت: «زمانيکه پدر من در وقت يک حکومت استبدادي قبلي در زندان بسر ميبرد، بازهم به حزب خود گفت که بروند و در مبارزه اشتراک نموده و ماشين سياسي حزب را فعال نگهدارند و ما هم اين موقيعت را خواهيم داشت تا با مردم، و با راي دهنده گان رود ررو ملاقات نموده و پيام خود را به آنان رسانيم. به همين دليل ما تصميم گرفتيم که به جاي خالي نمودن ميدان يک عمليۀ سياسي را براه اندازيم.»

خانم بوتو در انتخابات بحيث رئيس حزب مردم پاکستان خود را کانديد خواهد نمود و وي اميدوار است تا بار ديگر صدراعظم پاکستان گردد.

نواز شريف رهبر مخالف ديگر از کانديد شدن منع گرديده است ولي حزب وي انتخابات را تحريم خواهند نمود.

XS
SM
MD
LG