لینک های دسترسی

مقامات پاکستاني در جستجوي يک دهشت افگن مظنون متواري هستند


مقامات پاکستاني در جستجوي يک مرد برتانوي هستند که در توطئۀ منفجر ساختن طيارات مسافربر بر فراز اتلانتيک مظنون است.

اين شخص از توقيف پوليس در اسلام آباد فرار کرد. سخنگوي وزارت داخلۀ پاکستان امروز گفت پوليس هر آنچه در توان دارد در قسمت يافتن و دستگيری مجدد رشيد رؤف انجام ميدهد.

مقامات حکومتي همچنان يک کميتۀ عاليرتبه را جهت تحقيق بر چگونگي فرار اين مظنون دهشت افگني، تشکيل داده اند.

به اين هيئت گفته شده که دريافت هاي خود را ظرف سه روز گزارش بدهند. رؤف بروز شنبه وقتی در اسلام آباد بخاطر استردادش بمحکمه احضار شده بود، فرار کرد.

پوليس ميگويد او توانست دست بند خود را باز کرده و فرار نمايد. وکيل مدافع رؤف فرار او را يک ناپديد شدن مرموز خواند.

رؤف که يک تبعۀ برتانيه و پاکستانی الاصل است در ماۀ آگست سال ۲۰۰۶ در پاکستان توقيف گرديد.

مقامات در غرب ميگويند او در توطئۀ دهشت افگنی براي منفجر ساختن يک طيارۀ مسافربر که بين برتانيه و ايالات متحده سفر ميکرد، با استفاده از مواد منفجرۀ مايع، يک نقش کليدی داشت.

XS
SM
MD
LG