لینک های دسترسی

بنگله ديش سي وششمين سالگرد استقلال خود را تجليل ميکند


بنگله ديش سی و ششمين سالگرد استقلال خود را تجليل ميکند. هزاران نفر امروز از آبده يادگار جنگ در سڤار در نزديکی داکه، پايتخت بنگله ديش، ديدن نمودند و اکليل هاي گل را به احترام آنانيکه در مبارزات مرگبار برای آزادی کشته شده اند، در آنجا گذاشتند.

بنگله ديش آزادی خود را از پاکستان به کمک عساکر هند در سال ۱۹۷۱ بدست آورد. تقريبا سه مليون نفر درين جنگ کشته شدند.

امروز شنبه «روز پيروزی» در بنگله ديش، روز تعطيل براي بنگله ديشی هاست. تجليل ازين روز، در حالی صورت میگیرد که فعالیت های از بی نبردن فساد در آنکشور، در جریان است.

مقامات بنگله ديش، دهها تن از سياستمداران و تجار، به شمول دو صدراعظم سابق آنکشور را توقيف کرده اند.

XS
SM
MD
LG