لینک های دسترسی

Breaking News

لي ميونگ باک، رئيس سابق شرکت هندي در انتخابات رياست جمهوري کورياي جنوبي برنده شد.


لي ميونگ باک، کانديد طرفدار تجارت و صنايع در انتخابات رياست جمهوري کورياي جنوبي با تعداد زياد آرا برنده شده شده بحکمروائي بيشتر از ده سالۀ لبرال ها خاتمه داد.

چونگ دونگ يونگ، کانديد لبرال و رقيب عمدۀ لي امروز چند ساعت بعد از ختم راي گيري بشکست خود اعتراف کرد. در حالي که ۸۰٪ آرا شمار شده لي ۴۸٪ و چونگ ۲۷٪ آرا را کسب کرده است.

لي طي يک بيانيۀ مختصر پيروزي اش، از مردم بخاطر پشتيباني شان تشکر کرده و تعهد نمود اقتصاد کشور را از بحران احتمالي نجات بدهد.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده گفت واشنگتن چشم براۀ همکاري با حکومت جديد کورياي جنوبي روي يک سلسله موضوعات مخصوصاً مذاکرات خلع سلاح با کورياي شمالي ميباشد.

لي ميگويد بمقايسۀ حکومتي که دورۀ خدمتش بسر رسيده بارابطه به پيونگ يانگ موقف انتقادي تري اتخاذ خواهد کرد. او ميگويد کمک به کورياي شمالي جداً به غير فعالي ساختن تاسيسات ذروي ارتباط داده خواهد شد.

لي يک رئيس سابق شرکت هَندي و رئيس بلديۀ سابق سيول است. پيروزي او با وجود ادعاهاي تقلب مالي بوقوع پيوست.

XS
SM
MD
LG