لینک های دسترسی

بش ميگويد در افغانستان عليۀ طالبان پيشرفت رخ داده و از متحدين تقاضا ميکند که بهمکاري ادامه بدهند.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد تندروان طالب در افغانستان سال گذشته در جريان عمليات نظامي عساکر ايالات متحده، افغانستان و ناتو ضربات شديدي را متحمل شده اند.

آقاي بش امروز در جريان يک کنفرانس مطبوعاتي گفت عساکر بمقابل جنبش تجديد شدۀ طالبان که بطور روزافزون خشونت بار تر ميشود، در حالت تهاجمي قرار دارند.

اما رئيس جمهور همچنان گفت اين منطقي است که استراتيژي ايالات متحده در افغانستان تحت غور مجدد قرار گيرد که ديده شود چه وسيله اي کار ميدهد و چه کار نميدهد.

در هفتۀ جاري قواي نظامي ايالات متحده گفت در قبال حملات طالبان، استراتيژي ائتلاف را در افغانستان ارزيابي ميکند.

آقاي بش درين مورد اظهار نگراني نمود که متحدين ناتو شايد بخاطر کار مشکل مصون ساختن افغانستان خسته شده و قواي خود را خارج کنند. او گفت هدف ايالات متحده اين است که به آنها حق انتخاب غير از ماموريت محاربوي را در افغانستان بدهد و بمتحدين ناتو ياددهاني کند که وظيفۀ مصون ساختن يک کشور جنگ زده مستلزم وقت است.

XS
SM
MD
LG