لینک های دسترسی

در قبال کشف توطئۀ فرار عضو القاعده از زندان در بلجيم تدابير امنيتي تشديد شد.


مقامات بلجيمي ميگويند در قبال توقيف ۱۴ مظنون که در نظر داشتند يک عضو القاعده را از زندان آزاد کنند، ترابير امنيتي تشديد شده است.

اين مظنونين امروز صبح در يک حملۀ پوليس دستگير شدند. مقامات ميگويند آنها در نظر داشتند نظار طَرَبُلسي را با استفاده از اسلحه و مواد منفجره از زندان آزاد کنند.

مقامات ميگويند از کدام عمليات ديگر اين گروه آگاهي ندارند.

اما آنها ميگويند در جريان رخصتي هاي ميلاد مسيح اقدامات احتياطي را روي دست گرفته و تدابير امنيتي را در قطارهاي آهن زيرزميني، ايستگاه هاي قطار آهن، ميدان هاي هوائي و بازارها تشديد کرده اند.

اين اقدامات امنيتي علاوگي حد اقل تا بعد از روز اول سال نو، ادامه خواهد داشت.

سفارت ايالات متحده امروز به شهروندان اين کشور در بروکسل هشدار داد تهديد حملات دهشت افگني دران شهر بلند رفته است.
XS
SM
MD
LG