لینک های دسترسی

حزب قدرت مردم تاليند ، براي تشکيل يک حکومت ائتلافي  کار ميکند


حزب قدرت مردم تاليند ، که از تاکشين شيناواترا صدراعظم برکنار شده انکشور حمايت ميکند براي تشکيل يک حکومت ائتلافي بعد از پيروزي روز يکشنبه در انتخابات پارلماني کار ميکند

حزب پي پي پي تايلند حزبي را که از جانب جنرالهاي تشکيل شده بود که آقاي تاکشين را از طريق يک کودتا در ۱۵ ماه قبل برکنار کرده و اورا از سياست منع کردند ، شکست داد

پي پي پي اکثريت را بدست نياورد اما کرسي هاي کافي را که براي تشکيل يک حکومت است بدست اورد تاکشين نميتواند که مقام صدارت را بدست اورد زيرا وي يک عضو انتخابي پارلمان نيست

سمک سندرا ويچ رهبر حزب پي پي پي ميگويد که وي قرار است صدراعظم آينده تالند باشد

يک بلاک بزرگ پارلماني ديگر حزب ديموکراتيک است که از حمايت اردو برخوردار ميباشد

و ۱۶۵ کرسي را بدست اورده است

حاميان تاکسين ميگويند که وي در اوايل سال آينده از تعبيد به تايلند بر ميگردد اما اين واضح نيست که اردو در برابر ان چه عکس العملي نشان خواهد داد


XS
SM
MD
LG