لینک های دسترسی

کرزي، مشرف تعهد نموده تا تبادلۀ اطلاعات استخباراتي را در جنگ عليۀ دهشت افگني تقويه کند.


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان و پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان تعهد نموده اند تا در مبارزات شان عليۀ دهشت افگني و افراطي گرائي، تبادلۀ اطلاعات استخباراتي را افزايش دهند.

اين دو رهبر امروز در اسلام آباد ملاقات کردند.

متعاقباً آقاي کرزي گفت حملات تندروان در امتداد سرحد با پاکستان درين اواخر کاهش يافته ولي اظهار داشت که مبارزه عليۀ تندروان هردو کشور را تخريب ميکند.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان گفت دو کشور بايد عليۀ تندروان و افراطيون همکاري کنند.

در گذشته، هردو رهبر همديگر را بعدم اقدام کافي در جنگ عليۀ دهشت افگني متهم کرده اند. مقامات افغاني ميگويند تندروان طالب از پايگاه هاي شان در داخل پاکستان براي حمله از فراز سرحد بر قواي افغاني و ناتو استفاده ميکنند. مقامات پاکستاني اين اتهامات را تکذيب ميکنند ولي اذعان نمودند که تندروان در مناطق قبايلي خارج کنترول حکومت مرکزي فعاليت ميکنند.

XS
SM
MD
LG