لینک های دسترسی

اسرائيل و مصر امنيت سرحدي را مورد بحث قرار ميدهند.


ايهود برک، وزير دفاع اسرائيل در مصر است تا قاچاق اسلحه از فراز سرحد براي تندروان فلسطيني در باريکۀ غزه را مورد بحث قرار دهد.

برک در تفرجگاۀ شرم الشيخ در کرانۀ بحيرۀ احمر، با حسني مبارک، رئيس جمهور مصر مذاکره کرد.

اسرائيل ميگويد قاهره نتوانسته قاچاق اسلحه را از طريق تونل ها در زير سرحد مصر با غزه متوقف سازد.

مقامات اسرائيلي ميگويند ويديوتيپ ها را بمقامات ايالات متحده ارائه کرده اند که طبق ادعا نشان ميدهد محافظين سرحدي مصر در قاچاق اسلحه کمک ميکنند.

مصر اين انتقا را رد کرده و اسرائيل را متهم مينمايد که بر ايالات متحده فشار وارد ميکند بخاطر اين موضوع کمک نظامي براي مصر را نفرستد.

دو عضو کانگرس ايالات متحده امروز طي صحبت با خبرنگاران در بيت المقدس گفتند ايالات متحده شايد کمک بمصر را باقدامات بيشتر مصر در قسمت متوقف ساختن قاچاق اسلحه مشروط سازد.

XS
SM
MD
LG