لینک های دسترسی

از اثر انهدام يک پل در نيپال حد اقل ۱۵ نفر هلاک و بيش از ۱۰۰ نفر مفقودالاثر شده اند.


پوليس و عساکر در غرب نيپال در جستجوي بيش از ۱۰۰ نفري هستند که بعد از انهدام ديروزي يک پل، مفقودالاثر شدند.

عملۀ نجات ۱۵ جسد را از آب هاي منجمد درياي بهيري برون کرده اند. حد اقل ۳۲ نفر بخاطر جراحات شان تداوي شده اند. مقامات ميگويند بعضي از جراحات جديست و مجروحين بشفاخانه ها در کتمندو انتقال داده شده اند.

بين ۴۰۰ و ۵۰۰ نفر بروز سه شنبه از يک پل پياده رو در منطقۀ سورکهت عبور ميکردند که کيبل هاي پل تحت وزن مردم از هم گسست. اين اجتماع مردم بسوي يک جشنوارۀ مذهبي روان بودند.

پوليس ميگويد ده ها نفر توانستند شنا نموده و خود را نجات بدهند ولي شايد يک عدۀ ديگر را آب برده باشد.

باوجود مساعي نجات، احتمال يافتن کساني که جان بسلامت برده باشند کم بمظر ميرسد.

مقامات حکومتي ميگويند دهاتيان به اطلاع دادن در مورد اقارب ناپديد شدۀ شان آغاز کرده اند و مامورين پوليس و ساير مقامات به قريه هاي محل ميروند تا اسماي مفقودين را جمع آوري کنند.

XS
SM
MD
LG