لینک های دسترسی

صدراعظم جاپان شايد ترميم کابينه را تحت غور قرار دهد.


ياسوو فوکودا، صدراعظم جاپان امروز گفت او شايد ترميم کابينه را سال آينده تحت غور قرار دهد ولي انتخابات براي مجلس سفلي پارلمان را تا اواسط سال آينده، رد کرد.

اعضاي حزب لبرال ديموکرات حاکم مربوط آقاي فوکودا خواستار ترميم کابينه شده اند.

صدراعظم جاپان ميگويد او تا سال نو درين مورد تصميم نخواهد گرفت.

تغيرات در کابينه منحيث بلند بردن رقم محبوبيت آقاي فوکودا در نظرپرسي ها، پيشنهاد شده است. در قبال مشکلات آقاي فوکودا با نظام تقاعد مامورين دولت محبوبيت او کاهش يافته است.

XS
SM
MD
LG