لینک های دسترسی

Breaking News

ايران ميگويد اولين دستگاۀ ذروي در اواسط سال ۲۰۰۸ شروع بکار ميکند.


ايران ميگويد اولين دستگاۀ ذروي توليد برق آن کشور عمليات را در اواسط سال ۲۰۰۸ آغاز ميکند.

منوچهر متکي، وزير خارجۀ ايران به وسايل نشراتي دولتي آن کشور گفت که دستگاۀ ذروي توليد برق بوشهر سال آينده با مناصفۀ قدرت توليد، بکار آغاز خواهد نمود.

تبصره هاي متکي در قبال تحويل دهي دستۀ دوم مواد سوخت توسط روسيه بروز جمعه بعمل آمد. دستۀ اول مواد سوخت بتاريخ ۱۷ دسمبر به ايران تحويل داده شده بود.

مقامات ايراني گفته اند در نظر دارند که طي دو دهۀ آينده ۲۰هزار مگاوات برق خود را توسط دستگاۀ ذروي توليد نمايند.

تصميم روسيه مبني بر آغاز ارسال مواد سوخت به ايران به تعقيب افشاي گزارش استخباراتي ايالات متحده در ماۀ جاري صورت گرفت که نتيجه گيري کرده بود تهران پروگرام اسلحۀ ذروي خود را در سال ۲۰۰۳متوقف ساخته و از سر نگرفته است. ايران ميگويد هيچگاهي يک پروگرام توليد اسلحۀ ذروي نداشته است.

XS
SM
MD
LG