لینک های دسترسی

اقتصاد چین در آغاز سال نو میلادی


کشور چين که نفوس آن امروز ۲۰ ٪ نفوس جهان را تشکيل ميدهد و مدت ها است که در چوکات يک نظام سوسياليستي دست و پا ميزد، با در پيش گيري سيستم که سوسياليزم با خصوصيات چيني خوانده شده است و با اختلاطي از سکتور ها، بخصوص سکتور خصوصي، قوي میباشد، سريعترين ميزان رشد و پيشرفت را در ۲۵ سال اخير دنبال کرده است.

چنانچه ميزان رشد سالانه «جي دي پي» چین زياد تر از ۱۰٪ بوده است. عايد چين در سي سال اخير زيادتر از ۸٪ بوده که بشدت از حجم و تعداد فقر در کشور کاسته است.

رشد سريع چین همواره با نابرابري ها و عدم مساوات در عوايد مردم چين توام بوده است و هر فرد چيني در يک سال نظر به شاخص و ميزان هاي جهاني، حدود ۲۰۰۰ دالر عايد داشته اند که در پلکان سطح عوايد و در آمد ۱۷۹ کشور چين را در ۸۶ مين مرتبه آن قرار ميدهد.

و اما اين رقم وجوه بين المللي در سال ۲۰۰۶ به ۷٫۸۰۰ دالر رسيد.

البته بايد گفته شود که از واخر سال هاي ۱۹۷۰ ببعد حکومت چين نظام اقتصاديش را از شکل شوروي و پلان شده مرکزي آن، که وسيعا ً بر روي تجارت جهاني بسته بود، بيک اقتصادي مبتني بر بازار آزاد که در آن سکتور خصوصي نقش عمده دارد، تغيير داد.

XS
SM
MD
LG