لینک های دسترسی

خطابه جورج بش به مناسبت سال نو میلادی


جورج بش، ریس جمهور ایالات متحده:

حاليکه به سال جديد داخل ميشويم به گذشته مي انديشيم و بسال اميدوار کنندۀ که پيشروست مي نگريم آيندۀ اميدواري و فرصتها، با يک اقتصاد نيرو مند آغاز مي يابد.

با امتنان از کارگران و شرکتها، اقتصاد ما در سال گذشته رشد بزرگي داشته است. حفظ ماليات به سطح نازل و تعميل صرفه جوئي ها در تامين افزايش مشاغل مساعدت نمود و کسر بودجه بارديگر قبل از موعد معينه تنزيل يافت.

بنياد اقتصاد ما نيرومند، قابل رقابت و به حد کافي جهنده ثابت شد تابر چالشهاي که ما به آن مواجه هستيم فايق آيد.

در سال که پيشروست ما به تشويق رشد اقتصاد ادامه خواهيم داد تا امريکائي ها پول بيشتري براي سرمايه گذاري در تجارت شان، مصارف خانواده هاي شان و پس انداز براي آيندۀ شان داشته باشند.

علاوه بر مساعي ما در داخل کشور، ايالات متحده به کوشش هاي خود براي گسترش آزادي و صلح در اطراف جهان ادامه داد.

امريکا مصمم است دهشت افگني و افراط گرائي را شکست دهد و ما به تهاجم عليه دشمنان آزادي ادامه خواهيم داد.

در سال ۲۰۰۸ ما به ايستادگي در پهلوي شرکاي خو در جامعۀ بين المللي ادامه خواهيم داد تا بنياد صلح را براي فرزندان و نوه هاي خود گذاشته باشيم امريکا از خدمات و قرباني هاي عساکر ما و خانواده هاي شان سپاسگزار است.

در ين ايام اميد بخش سال، ما به شجاعت و ارادۀ مردان و زنان نابي مي انديشيم که کشور ما را حفاظت ميکنند و از داعيۀ آزادي دفاع مي نمايند.

ما در حاليکه سال جديد را استقبال ميکنيم با اعتماد به قدرت روحيۀ امريکا، اطمينان به مقاصد خويش و اعتقاد به خداي که ما را خلق نموده تا آزاد باشيم به پيش مي رويم.

لورا و من بهترين آرزومندي هاي خويش را براي يک سال مسعود ميفرستيم، خداوند شما را در پناه خود داشته باشد، خداوند عساکر ما و خانواده هاي شان را در پناه خود داشته باشد و خداوند امريکا را در پناه خود داشته باشد.

XS
SM
MD
LG