لینک های دسترسی

کشته شدن يک دپلومات امريکايي در خرطوم


سفارت ايالات متحده در سودان ميگويد، يک دپلومات امريکايي در اثر زخمهايي که برداشته بود و رانندۀ سوداني وي هردوکشته شده اند.

حکومت سودان مي گويد در حدود ساعت چهار صبح بوقت محل افراد مسلح بسوي موتر يک دپلومات امريکايي در جاده هاي شهر خرطوم گلوله باري کرده اند.

حکومت ميگويد، اين دپلومات که براي ادارۀ انکشاف بين المللي ايالات متحده کار ميکرد پنج بار در ناحيه سر، شانه و شکم مورد هدف گلوله قرار گرفته است.

مقامات امريکايي ميگويند وي در اثر جراحات ناشي از اين حمله ساعاتي بعد از گلوله باري وفات يافت. سفارت ايالات متحده نام اين دپلومات امريکايي را نشر نکرده است.

سودان رانندۀ اين دپلومات را عبدالرحمن عباس ۴۰ ساله معرفي کرده است.

هنوز واضح نيست که چه کسي در عقب اين حمله قرار داشته است و آيا اين دپلومات هدف اين گلوله باري بوده ويا اينکه قرباني يک جنايت تصادفي بوده است.

XS
SM
MD
LG