لینک های دسترسی

بم گزاري انتحاري در محل تفتيش مليشيا ۱۰ نفر را کشت


پوليس عراق ميگويد يک بم گزار انتحاري در شهرک بعقوبه در شمال شرق بغداد حد اقل ده نفر را کشته و در حدود ۲۰ تن ديگر را زخمي ساخته است.

آنها ميگويند اين انفجار امروز در يک نقطۀ تفتيش يک گروۀ رضاکار تحت پشتيباني ايالات متحده که با القاعده مخالف گرديده، صورت گرفت.

چندين تن از رضاکاران در جملۀ مقتولين ميباشند. اکثر اين رضاکاران سني هاي عرب ميباشند که قواي نظامي ايالات متحده آنها را تمويل و تسليح ميکند تا در شهر گزمه کنند.

اين مليشياها در ماه هاي اخير اکثراً تحت حملۀ شورشيان القاعده قرار ميگيرند. در بغداد، مقامات ميگويند تعداد تلفات يک بم گزاري انتحاري روز سه شنبه بحد اقل ۳۴ نفر بلند رفته است که آنرا بدترين حمله از ماۀ آگست باينطرف ميسازد.

بم گزار خود را در يک خيمۀ عزاداران براي يک صاحب منصب مقتاعد منفجر ساخت. آن صاحب منصب در يک انفجار هفتۀ گذشتۀ بمي که در يک موتر تعبيه شده بود کشته شد.

XS
SM
MD
LG