لینک های دسترسی

يک عسکر و ترجمان افغان او در خوست کشته شدند


قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده در افغانستان ميگويد يک عسکر و ترجمان افغان او در يک انفجار بم کنار جاده بروز چهار شنبه کشته شدند.

قواي ائتلاف در بيانيۀ گفته است اين حمله در ولايت خوست در شرق افغانستان و نزديک سرحد پاکستان بعمل آمد. دو عسکر ديگر درين انفجار زخمي شدند.

وزارت دفاع افغانستان روز چهار شنبه گفت حد اقل چهار تندرو در حوادث جداگانه و در انفجار قبل از وقت بم هاي که تعبيه ميکردند کشته شدند.

همچنان ديروز چهار شنبه قوماندان ارشد قواي ناتو در افغانستان گفت امسال توليد ترياک در افغانستان بي سابقه خواهد بود و حملات شورشيان طالب ادامه خواهد يافت.

دن مکنيل، جنرال امريکائي با خبر نگاران در کابل صحبت ميکرد و گفت رشد مزارع ترياک، جنگ طالبان را تمويل خواهد کرد.

اين جنرال گفت وقتي مزارع خشخاش را ميبيند آنرا منحیث منابع تمويل تهيۀ سلاحی ميبيند که عليه قواي ناتو ، ايالات متحده و افغان، بکار برده ميشود.

خشخاش اکثراً در منطقۀ پرآشوب جنوب افغانستان زرع ميشود.

جنرال مکنيل گفت چهل هزار قوای نيرومند ناتو برای آن تربيه و يا تجهيز نشده اند که مزارع کشت خشخاش افغانستان را از بين ببرند که نود در صد هيروئين جهان را توليد ميکند.

XS
SM
MD
LG