لینک های دسترسی

کانديد های ديموکراتها و جمهوريخواه: با سردی هوا مقابله کرده و در جلسات حزبی اشتراک نمايید


کانديد هاي ديموکراتها و جمهوريخواه براي رياست جمهوري ايالات متحده از راي دهندگان خواسته اند که با سردي هوا در ايالت آيوا مقابله کرده و در جلسات حزبي اشتراک نمايند.

کانديد ها آخرين تلاشهاي خود را امروز در اجتماعات، بيانيه ها و مصاحبه هاي تلويزيوني ساعاتي قبل از آنکه راي دهندگان عمليۀ انتخاب کانديد رياست جمهوري را آغاز نمايند بعمل آرودند.

نظر پرسي هاي اخير نشان ميدهد که که سه کانديد عمدۀ دموکراتها بسيار با هم نزديک هستند جان ايدواردز سناتور سابقه و سناتور هيلري کلنتن و بارک اوباما در يک مبارزه تنگاتنگ قار دارند.

در بين جمهرويخواهان نظر پرسي ها نشان ميدهد که ميت رامني گورنر سابقۀ ايالت ماساچوستس با مايک هکه بي گورنر سابقۀ ارکنسا در مقابله قرار دارد.

رامني با تقاضا از راي دهندگان مسيحي با پيام محافظه کارانه اش نسبت به ديگران درين ايالت سبقت داشت تا اينکه هکه بي يک مسيحي ديگر توانست نظر مسيحيان را تا اندازۀ تغير دهد.

XS
SM
MD
LG