لینک های دسترسی

رئيس اداره انرژی ذروی ملل متحد از ايران بازديد ميکند


محمد البرادعی، رئيس اداره انرژی ذروی ملل متحد در اواخر همين هفته از ايران بازديد کرده و سعي ميکند تا مسايل قابل توجه مربوط به پروگرام مورد منازعه ذروی آنکشور را حل نمايد.

يک نطاق اداره بين المللی انرژی ذروی امروز دوشنبه گفت که البرادعی روي طرقی اجرات و تسريع مصئونيت ذروی در ايران مباحثاتي را انجام خواهد داد.

در اواخر ماه گذشته، ايران اعلام کرد که اولين دستگاه نيروی ذروی آنکشور در اواسط همين سال بکار آغاز خواهد کرد.

تهران استدلال ميکند که کارهای ذروي آن به مقاصد ملکی استفاده ميشود. ايالات متحده و متحدين غربي آن ايران را متهم ميکنند که برای انکشاف سلاح ذروی به بهانه پروگرام ذروی با اهداف ملکی تلاش ميکند.

XS
SM
MD
LG