لینک های دسترسی

برتانيه محصلين خارجی را اخراج نخواهد کرد


در يک مکتوب که بصورت مخفيانه به يک روزنامه برتانوي رسيده است، ظاهرا به کارمندان امور مهاجرت برتانيه دستور داده شده است که اخراج محصلين خارجي را که ويزه شان تمام شده است، معطل نمايند.

روزنامه «ديلی ميل» مينگارد که اين مکتوب به روسای امور مهاجرت مطقوی در ماه دسامبر بعد از آن ارسال شد که رئيس اداره امور سرحدات و مهاجرت بريتانيا شخصا در متوقف ساختن اخراج محصلين مداخله کرد.

درين مکتب گفته شده است کارمندان امور مهاجرت به محصلين که ويزه شان تمام شده است، بايد حق اوليت بدهند.

يک مامور اتحاديه خدمات مهاجرين اين مکتوب را «شگفت آور» خواند. در سال ۲۰۰۶ تقريبا ۳۰۹ هزار محصل وارد برتانيه شدند.

نه فيصد آنها از سالهای گذشته بودند.

XS
SM
MD
LG