لینک های دسترسی

قوماندان سابق طالبان اکنون ولسوال موسی قلعه


يک قوماندان سابق طالبان که جناح خود را تغير داده و قواي تحت رهبري ناتو را کمک ميکرد، بحيث مسئول يک ولسوالي مقرر شده است.

مقامات امروز سه شنبه در افغانستان گفتند که عبدل سلمان ولسوال موسی قلعه ولايت هلمند که قريب يکسال توسط تندروان طالبان اداره ميشد، مقرر شد.

تندروان طالبان در چهارم دسمبر متعاقب يک حملۀ قواي ائتلاف، از آن ولسوالي خارج شدند. مقامات افغاني ميگويند بروز دوشنبه در ولايت هلمند انفجار يک بم کنار جاده، باعث هلاکت چهار نفر گردید.

مقمات گفته اند پليس افغانستان يک بم را در ولسوالي ناد علی کشف کرد، اما قبل از آنکه آن را خنثي سازند، انفجار نمود. کشته شدگان شامل دو پليس و دو نفر ملکی اند.

XS
SM
MD
LG