لینک های دسترسی

تقاضای پسر و جانشين سياسی خانم بینظیر بهوتو


بيلا وال پسر و جانشين سياسي خانم بهوتو تقاضايش را در مورد تحقيقات ملل متحد در قتل مادرش بينظير بهوتو، تکرار کرده است.

بيلا وال بهوتو زرداري ۱۹ ساله، در جريان اولين کنفرانس مطبوعاتي اش از وقت احراز رهبري حزب مردم پاکستان امروز سه شنبه گفت، او در مورد شفافيت تحقيقاتيکه توسط حکومت پاکستان روي قتل مادرش انجام ميپذيرد، اعتماد ندارد.

بيلا وال بهوتو زرداري که در لندن صحبت ميکرد همچنان هشدار داد که اگر انتخابات پارلماني روز ۱۸ فبروري آزاد و عادلانه بر گزار نشود، پاکستان شايد تجزيه شده و از هم بپاشد.

اين پسر جوان بهوتو بعد از قتل ۲۷ دسمبر مادرش بعد از يک اجتماع مبارزات انتخاباتي در شهر راولپندي، رهبري حزب مردم پاکستان را بعهده گرفت.

آصف زرداري، شوهر خانم بهوتو، در حاليکه پسرش در يونيورستي آکسفورد برتانيه تحصيلاتش را بپايان ميرساند، کار هاي رهبري روز مره اين حزب را به پيش ميبرد.

بيلاوال، همچنان اعتراف کرد که تجربۀ سياسی محدودی دارد و علاوه کرد اولين اولويت او دوام تحصلاتش براي آمادگی شموليت در صحنۀ سياسي ميباشد.

او تقاضا داشت، در حاليکه مصروف دوام تحصيلاتش در آکسفورد است، محرميتش احترام شود.

XS
SM
MD
LG