لینک های دسترسی

مردم جاپان در مورد ماموريت آن کشور در جنگ افغانستان نظرات متناقض دارند.


يک نظر پرسي جديد نشان ميدهد که مردم جاپان در مورد آغاز مجدد عمليات فراهم کردن مواد سوخت براي ماموريت تحت رهبري ايالات متحده براي افغانستان متحد الراي نيستند.

اين نظر پرسي که توسط رسانۀ خبري کيودو بعمل آمده نشان ميدهد که صرف کمي بيشتر از ۴۴٪ جواب دهندگان ازين ماموريت طرفداري کردند و ۴۴٪ ديگر مخالف آن اند.

بروز جمعه، مجلس سفلي پارلمان جاپان که ائتلاف حاکم ياسوو فوکودا، صدراعظم، آن را کنترول ميکند، لايحه اي را تصويب کرد که ماموريت بحري جاپان را بحمايت از قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان مجاز ميسازد.

اين راي گيري يک اقدام مجلس علياي پارلمان را که تحت کنترول مخالفين حکومت است، رد ميکند.

واشنگتن فوراً ازين اقدام استقبال کرد و سخنگوي وزارت خارجه گفت ايالات متحده از پشتيباني درازمدت جاپان قدرداني ميکند.

XS
SM
MD
LG