لینک های دسترسی

ايران: ايالات متحده متهم به پخش روحيۀ ضد ايرانی


حکومت ايران واشنگتن را باستفاده از سفر شرق ميانۀ جورج بش، رئيس جمهور، جهت پخش روحيۀ ضد ايران در منطقه متهم ميکند.

محمد علي حسيني، سخنگوي وزارت خارجۀ ايران امروز گفت که مقامات ايالات متحده در مورد يک واقعۀ اخير در خليج فارس مبالغه ميکنند تا ايران را در موقعيت بدي قرار داده باشند.

واشنگتن ميگويد يک دسته از قايق هاي بحريۀ ايران بتاريخ ششم جنوري کشتي هاي جنگي ايالات متحده را در تنگناي هرمز تهديد کرد.

اين نطاق ايراني اين مقابلۀ بحري را يک واقعۀ عادي خوانده تقاضا کرد که ايالات متحده بخاطر جلوه دادن آن واقعه بطور ديگري، معذرت بخواهد.

قوماندان قواي شماره پنج بحريۀ ايالات متحده امروز به جورج بش، رئيس جمهور در بحرين گفت که او اين مقابله را خيلي جدي ميپندارد.

آقاي بش در جريان توقفش در اسرائيل بروز چهارشنبه گفت اگر ايران بر کشتي هاي ايالات متحده حمله کند با عواقب جدي مقابل خواهد شد.

واشنگتن و تهران، هردو ويديوهاي اين واقعه را منتشر ساخته اند و ميگويند که اثبات گفتار شان در مورد اين واقعه ميباشد.

XS
SM
MD
LG