لینک های دسترسی

صدر اعظم هند يک سفر سه روزه را به چين آغاز کرد


صدر اعظم هند براي يک سفر سه روزه به چين رفته که هدف آن تقويۀ روابط بعضاً کشيدۀ اين دو کشور آسيائي ميباشد.

من موهن سنگه، صدراعظم امروز متعاقب مواصلت به بيجنگ از محل بازي هاي المپيک امسال ديدن کرد.

آژانس دولتي سينهواي چين از قول آقاي سنگه گزارش داد که آمادگي براي بازي هاي المپيک يک منبع الهام براي هند است.

قرار است صدراعظم هند در جريان سفر خود با هو جينتاو، رئيس جمهور و وين جياباو، صدراعظم و همچنان مقامات ارشد و رهبران تجارت و صنايع چين مذاکره نمايد.

انتظار ميرود رهبران دو کشور پرنفوس ترين جهان موضوعات امنيت انرژي، تغير اقليم و توافق احتمالي تجارت منطقوي را مورد بحث قرار دهند.

توقع ميرود آنها منازعۀ طولاني سرحدي را که در سال ۱۹۶۲ منجر به جنگ گرديد، مورد بحث قرار دهند.

XS
SM
MD
LG