لینک های دسترسی

آتشسوزی در يک بازار هند هزاران دکان را از بين برد


عمله اطفائيه در هند به تلاش خود براي خاموش نمودن حريق در يکي از بزرگترين بازار عمده فروشي آنکشور که در شهر کلکته واقع است، ادامه ميدهند.

اين حريق حد اقل چهار هزار دکان را از بين برد، اما باعث جراحات جدي نشده است.

بروز يکشنبه از اردو تقاضا شد تا در خاموش ساختن اين آتشسوزی کمک کند، اما کمبود آب، مشکلات سامان و لوازم و همچنان وجود اشيای قابل سوخت در دکانها، مساعی آنها را دشوار تر ساخته است.

مامورين ميگويند که علت اين آتشسوزی هنوز معلوم نيست.

XS
SM
MD
LG