لینک های دسترسی

امريکا: موتر سفارت امريکا هدف انفجار در لبنان بود


وزارت خارجۀ ايالات متحده ميگويد مدارک مقدماتي نشان ميدهد که يک موتر سفارت امريکا هدف انفجار روز سه شنبه بود که سه نفر را در بيروت هلاک ساخت.

يک سخنگوي وزارت خارجه ميگويد يک هيئت مشترک وزارت خارجه و اف بي آي به لبنان ميرود تا اين انفجار را مورد تحقيق قرار دهد.

اين انفجار يک موتر سفارت را تخريب کرده و رانندۀ لبناني آنرا مجروح ساخت. مقامات امنيتي لبناني ميگويند سه نفري که تلف شدند رهگذران لبناني و سوري در محل بودند.

امروز تدابير امنيتي در اطراف بيروت شديد بود و عساکر لبناني در محلات تفتيش مستقر گرديده بودند و تحقيق کنندگان مدارک را از اطراف ساحۀ انفجار جمع آوري ميکردند. سفارت ايالات متحده در بيروت حرکت اعضاي خود را مقيد ساخته است.

مقامات امنيتي لبناني ميگويند ظاهراً يک موتر که بسرقت برده شده بود و دران ۲۰ کيلوگرام مواد منفجره تعبيه شده بود، اين انفجار را در يک حومۀ شمالي بيروت سبب گرديده است.

XS
SM
MD
LG