لینک های دسترسی

عکس العمل افغانستان در مقابل تصمیم ايران مبنی بر پناهندگان افغان


حکومت افغانستان از تصميم ايران جهت متوقف ساختن مؤقتی پلان اخراج يک مليون پناهندۀ افغاني بدون اسناد، استقبال کرد.

حکومت ايران به تعقيب فعاليت هاي مقامات افغاني که گفتند اين اخراج درين زمستان شديد يک بحران بشري را توليد ميکند، در مورد تصميم خود تجديد نظر کرد.

بروز چهارشنبه احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران توقف اخراج افغان ها را بنا بدلايل بشري و بخاطر روابط نيک بين دو کشور، صلاحيت داد.

ايران ميگويد اميدوار است حکومت افغانستان ازين فرصت براي ايجاد تسهيلات براي اخراج شدگان استفاده کند.

ايران اخرج اين پناهندگان را هفتۀ گذشته آغاز نموده و بيش از ۲۰۰ مرد افغان را اخراج نمود.

XS
SM
MD
LG