لینک های دسترسی

محاکمۀ صدراعظم سابق بنگلاديش بتعويق افتاد


محاکمۀ شيخ حسينه، صدراعظم سابق بنگلاديش امروز در داکه، پايتخت آن کشور آغاز شد. اين صدراعظم سابق به اخاذي بيش از ۴۰۰ هزار دالر از يک سرمايه دار در عهد زمامداري اش در سال ۲۰۰۰، متهم ميباشد. او اين اتهام را تکذيب مينمايد.

جلسۀ امروزي محاکمه تا روز دوشنبه بتعويق افتاد تا به خانم حسينه وقت داده شود با وکلاي مدافع اش ملاقات نموده و دفاع خود را مورد بحث قرار دهد.

انتظار ميرود اين محاکمه ظرف دو ماه خاتمه يابد. حکومت تحت الحمايۀ قواي نظامي بنگلاديش بسلسلۀ تعقيب قانوني فساد سياسي، حد اقل ۱۵۰ شخصيت مشهور را توقيف کرده است.

XS
SM
MD
LG