لینک های دسترسی

کرزی تجلیل از تاسيس مجدد قوای هوائی افغانستان


رئيس جمهور افغانستان امروز با افتتاح يک پايگاۀ جديد در کابل، تاسيس مجدد قواي هوائي آن کشور را جشن گرفت.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان اين پايگاه را در نزديک ميدان هوائي بين المللي کابل که شامل هنگرها براي هليکوپترها و طيارات ترانسپورتي است، افتتاح کرد.

ايالات متحده به افغانستان کمک کرد تا ۱۲ هليکوپتر مستعمل را از جمهوريت چک خريداري کند. امارات متحد عربي نيز حد اقل ده طياره اعانه ميدهد.

مقامات افغاني اميدوارند که تا سال ۲۰۱۱ براي قواي هوائي ۶۱ طياره خريداري کنند.

پنجصد طيارۀ قواي هوائي افغانستان در جريان جنگ داخلي دهۀ ۱۹۹۰ در قبال اشغال آن کشور توسط شوروي، تخريب گرديد.

XS
SM
MD
LG