لینک های دسترسی

حملۀ راکت اسرائيل وزارت داخلۀ حماس را تخريب کرد.


يک حملۀ راکت اسرائيل عمارت وزارت داخلۀ حماس را در شهر غزه تخريب کرد. اين بخشي از يک تهاجم نظامي هفتۀ جاري اسرائيل است که طي آن تقريباً ۳۰ تندرو در غزه کشته شدند.

عمارت در وقت حمله خالي بود ولي مقامات شفاخانه ميگويند که پراگنده شدن پارچه هاي ساختمان يک زن را کشته و حد اقل ۴۶ نفر را مجروح ساخت.

قبلاً اسرائيل در پاسخ بادامۀ شليک راکت توسط تندروان فلسطيني از قلمرو تحت کنترول حماس، سرحد خود را با غزه مسدود کرد.

يک نطاق وزارت دفاع اسرائيل گفت سرحد بروي همۀ ترافيک باستثناي تدارکات بشري که توسط وزارت دفاع منظور شده باشد، مسدود است.

يک سخنگوي اسرائيل ميگويداسرائيل هرانچه لازم باشد براي متوقف ساختن شليک روزانۀ راکت، انجام ميدهد. مقامات ميگويند تندروان فلسطيني طي سه روز گذشته بيش از ۱۰۰ راکت شليک کرده اند.

XS
SM
MD
LG