لینک های دسترسی

'جنگ در افغانستان در حال آغاز است!'


يک گروۀ امنيتي غير حکومتي ميگويد در حاليکه تندروان طالب در سال ۲۰۰۷ اراضی بيشتر را تسخير کردند، جنگ در افغانستان در حال آغاز ميباشد.

ادارۀ امنيتی افغانستان که يک سازمان غير دولتی است گزارش خود را امروز صادر نموده و ميگويد که در آينده به سال ۲۰۰۷ منحيث سالي نگريسته خواهد شد که گروۀ طالبان بطور جدي جنگ را دوباره آغاز کرد.

ايالات متحده حکومت طالبان را در سال ۲۰۰۱ اخراج کرد، ولي اين گزارش خاطر نشان ميسازد که با ظهور مجدد طالبان واضح شده که خروج آسان طالبان بيشتر يک عقب نشيني استراتژيک بود تا يک شکست نظامی حقيقی.

خشونت مرتبط به طالبان سال گذشته در افغانستان شدت اختيار کرد و ادارۀ امنيتی افغانستان ميگويد بهترين چيزی که در سال ۲۰۰۸ صورت بگيرد، شايد تکرار سال گذشته باشد، يعني اوضاع بدتر خواهد بود.

در يک انکشاف جداگانه، مقامات امروز گفتند که عساکر افغانی و ناتو بيش از ۲۰ شورشی را در ولايت کنر، که همسايۀ پاکستان است، کشته و يا مجروح ساخته اند.

مقامات ميگويند تندروان در نظر داشتند بر اهداف نظامي حمله کنند. همچنان امروز حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از مسلمانان جهان تقاضا کرد تا عليۀ دهشت افگنانی که در کشور های شان حملات انتحاري را براه مياندازند، متحد شوند.

آقای کرزی اين موضوع را در مراسم عاشورا بيان نمود.

بتاريخ ۱۴ جنوري در يک حملۀ تندروان بر هوتل مجلل سرينا، که بشدت ازان محافظت ميشد، هشت نفر، بشمول سه خارجي کشته شدند.

XS
SM
MD
LG