لینک های دسترسی

ملل متحد: بيش از يک مليون نفر در افغانستان محتاج کمک مواد غذائي هستند.


ملل متحد ميگويد بيش از يک مليون نفر در چهار ولايت غربي افغانستان بکمک مواد غذائي نياز عاجل دارند.

ملل متحد تخمين ميکند که حد اقل ۲۰۰ نفر، اکثراً اطفال و کهنسالان، بخاطر سردي هوا هلاک شده اند.

ادارات کمک دهندۀ ملل متحد ميگويند زمستان شديد راه ها را به ده ها دهکده در مناطق غربي و مرکزي افغانستان مسدود کرده و توزيع مواد غذائي را به آنجا تقريباً ناممکن ساخته است.

اليزابت بيرز، سخنگوي ملل متحد ميگويد ادارات مواد غذائي و ساير مواد اساسي را قبلاً در منطقه ذخيره کرده تا بمردم در ماه هاي زمستان کمک کرده باشد. اما اين ادارات، همراه با مردم محل براي زمستان شديد آمادگي نداشتند.

بيرز ميگويد شرايط نامساعد، انتقال مواد غذائي را ببازار براي تجار مشکل ساخته است.

او علاوه کرد که در حدود ۴۲ هزار راس بز، گوسفند و گاو از اثر سردي هوا هلاک شده و قيم گوشت را بلند برده است.

توقع ميرود اين زمستان شديد براي حد اقل يک ماۀ ديگر نيز ادامه بيابد.

XS
SM
MD
LG