لینک های دسترسی

تصويب تمديد ماموريت نظامی کانادا در افغانستان


انتظار ميرود یک هيات مستقل کانادايی در رابطه با تمدید ماموريت نظامی آنکشور در افغانستان تا سال ۲۰۱۱ ، پشنهادی را اراهه نماید.

گزارش اين هيات امروز سه شنبه نشر خواهد شد.

ستيفن هارپر، صدراعظم کانادا، ماه اکتوبر گذشته تشکيل چنين هيات مستقل را تقاضا کرده بود.

آقای هارپر ميخواهد که عساکر کانادايي در ائتلاف تحت رهبري ناتو در افغانستان باقي بمانند. عساکر کانادايي در جنوب افغانستان که سنگر مستحکم طالبان تلقي ميشود، در حال خدمت اند.

اما احزاب مخالف آنکشور که در پارلمان مشترکاً اکثريت را حفظ کرده اند، ميخواهند دو هزار و پنجصد عسکر کانادای که در افغانستان اند، از آنکشور خارج شوند.

۷۷ عساکر کانادايی از سال ۲۰۰۲ بدينسو در افغانستان کشته شده اند و این باعث مخالفت مردم در مورد ماموريت عساکر در آنکشور شده است.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان، ديروز دوشنبه گفت دهشت افگني بحيث بزرگترين تهديد در کشورش باقي مانده است.

رئيس جمهور افغانستان حين افتتاح اجلاس تازه پارلمان گفت همکاري و حمايت بين المللي، کليد مبارزه عليۀ دهشت افگني است.

وي گفت دروازه هاي حکومت بروي آنهايي که قانون اساسی افغانستان را قبول نموده و ميخواهند در باز سازی افغانستان جنگ زده بپيوندند، باز است.

XS
SM
MD
LG