لینک های دسترسی

ناروی ميگويد سفارت آن کشور در کابل تهديد شده است


مقامات ناروي ميگويند سفارت آن کشور در کابل تهديد بحمله شده است. يک سخنگوي وزارت خارجۀ ناروي بروز سه شنبه گفت که سفارت آن کشور در افغانستان از مقامات محل در مورد تهديد ها عليۀ چندين هدف در شهر، بشمول عمارت سفارت اطلاعاتی دريافت داشته است.

اين نطاق از ارائۀ تفصيل بيشتر خودداری نمود و سفارت ناروی در کابل باز است. اين تهديد به تعقيب يک حملۀ انتحاری در هوتل مجلل سرينا در کابل منتشر شد که از اثر آن حد اقل هشت نفر، بشمول سه خارجي کشته شدند.

از آن هوتل محافظت شديد صورت ميگرفت.

گروۀ طالبان مسؤليت اين حملۀ تاريخ ۱۴ جنوري را ادعا کرده هشدار داد که در محلات اجتماع خارجيان حملات بيشتری را براه خواهد افگند.

ناروی چندين صد عسکر در افغانستان دارد که در داخل قوای آيسف تحت رهبری ناتو خدمت ميکنند.

XS
SM
MD
LG