لینک های دسترسی

گور در کنفرانس اقتصادی: بحران اقليم جهان بدتر شده است


ال گور، معاون سابق رياست جمهوري ايالات متحده امروز در کنفرانس اقتصادي جهان گفت بحران اقليم جهان شديدتر شده است.

گور که برندۀ جايزۀ صلح نوبل است ميگويد مدارک علمي نشان ميدهد که بحران بمراتب بدتر است و بمراتب سريع تر از پيشگوئي ها شديدتر ميشود.

بوو هنرمند مشهور جهان موسيقي که در جهت کاهش فقر جهاني کار ميکند، با ال گور همراه بود.

درين کنفرانس در شهر داڤوي سويس بروز چهارشنبه حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان هشدار داد که دهشت افگني در جنوب آسيا بسرعت منتشر ميشود که ممکن است براي ساير جهان عواقب تباه کننده اي داشته باشد.

آقاي کرزي از بحران در کشور همسايه اش پاکستان، که بينظير بهوتو رهبر مخالفين حکومت درين اواخر کشته شد، مثال داد.

او گفت استراتيژي ها جهت مبارزه عليۀ دهشت افگني نتيجۀ معکوس داده ولي از کدام حکومت يا سياست مشخصي نام نبرد.

آقاي کرزي گفت حکومات در منطقه بايد اکنون از گفتار فراتر رفته و عمل کنند.

XS
SM
MD
LG