لینک های دسترسی

سيد پرويزکام بخش به اتهام بدنام ساختن اسلام به مرگ محکوم گرديد


کميتۀ حمايت از ژورنالستان خود را به فهرست گروه هاي مدافع حقوق مطبوعات شامل ساخت. این کمیته تصميم يک محکمه در افغانستان، در مورد حکم مرگ يک ژورنالست جوان را، تقبيح کرده است.

تشکيلات مذکور که مرکز آن در نيويارک است، طی بيانيه اي بروز چهار شنبه اظهار داشت که از حکم محکمه وحشت زده شده است.

سيد پرويزکام بخش که ۲۳ ساله است به اتهام بدنام ساختن اسلام بروز سه شنبه به مرگ محکوم گرديد. او در اواخر ماه اکتوبر سال ۲۰۰۷ به اتهام توزيع مقالات، در مورد نقش زن در جامعۀ اسلامی، توقیف گرديده بود.

ژورنالست مذکور به روزنامۀ جهان نو در مزار شريف کار ميکرد و محصل پوهنتون بلخ است. برادرش ميگويد محکمۀ در روز سه شنبه، در عقب در های بسته داير گرديده و وکيل مدافعی براي دفاع از او، حاضر نبود.

کميتۀ حمايت از ژورنالستها و ژورنالستهاي بدون سرحد که مرکز آن در پاريس است، از حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان، تقاضا نموده اند که در مورد مداخله نمايد.

همچنان دو تشکيلات افغانی که از حقوق ژورنالست های افغانی حمايت مينمايند، گفته اند به پشتيباني شان از کام بخش ادامه خواهند داد.

XS
SM
MD
LG