لینک های دسترسی

جاپان ماموريت بحری خود را برای افغانستان از سر گرفت


يک کشتي جنگي جاپان بسوي اوقيانوس هند در حرکت است تا ماموريت خود را بحمايت از قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان از سر گيرد.

کشتي جنگي موراسامي امروز از پايگاۀ خود در يوکوسوکا در جنوب توکيو حرکت کرد.

اين کشتي جنگي همراه با يک کشتي کمکي که بروز جمعه جاپان را ترک خواهد کرد، براي کشتي هائي که در عمليات ضد دهشت افگني خدمت ميکند مواد سوخت فراهم خواهد نمود.

پارلمان جاپان در ماۀ جاري قانوني را تصويب کرد که باين ماموريت اجازه ميدهد. اين ماموريت وقتي در ماۀ نومبر خاتمه يافت که مجلس علياي تحت کنترول مخالفين حکومت از تمديد آن امتناع ورزيد.

اين لايحه عاقبت توسط مجلس سفلي که تحت کنترول ائتلاف حاکم ياسوو فوکودا، صدراعظم است بتصويب رسيد.

XS
SM
MD
LG