لینک های دسترسی

کرزی: بين دین و بم گذاری های انتحاری، ارتباطی موجود نیست


رهبران افغانستان، عراق و پاکستان بروز پنجشنبه، در مورد راه های مبارزه با دهشت افگنی باهم بحث و مذاکره نمودند. آنان مخصوصاً در مورد مقابله با بم گذاری هاي انتحاری صحبت نمودند. (بيري وود) خبرنگار صداي امريکا از (داوو) سوئيسِ گزارش ميدهد که رهبران به این موافقت نمودند که رکود اقتصادی، منجر به بحران بیشتر سياسی خواهد شد.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان، اين تصور را رد کرد که بين مذهب و موجی از بم گذاري ها در کشورش، رابطۀ وجود دارد.

او اظهار داشت، بم گذاری هاي انتحاری اعمال جنايت کارانۀ است که بايد با آن با قوت زياد، مقابله صورت گيرد.

او گفت: « متاسفانه، در بعضي موارد، اين يک تجارت شده است. آنان، علیه ما، از معتادان استفاده مينمايند. آنان از اشخاصی استفاده ميکنند که شديداً مريض اند و نهایت فقير. آنان نزد خانواده های اين اشخاص رفته و ميگويند: 'به اين مرد ضرورت دارند، زيرا، به هر صورت وي مردني است. ما بشما به اين مقدار پول پرداخت خواهيم نمود. و اين شخص وقتي خود را منفجر نمود به بهشت خواهد رفت'.»

(بهرام صالح) معاون صدرات عراق، چشم منظر متفاوتي را ارائه نموده و گفت مذهب جز سازندۀ دهشت افگني است.

او گفت: «منحيث يک مسلمان بايد بگوئيم که تلاش های از جانب تندروان صورت گرفته است تا دین من را از من بدزدند. فهم من از اسلام تحمل و شکيبايي، صلح، احترام به زندگي انسان و وقار و بزرگي است. و اما، اشخاصي هم هستند که کشتن مردم بيگناه را، بنام اسلام و بنام خدواند، توجيه ميکنند.

بطور قطعي، ضرورت به اصلاحات در تاسيسات مذهبي ديده ميشود. این اصلاحات برای کسب اطمینان، که تاسيسات اسلامي در سراسر جهان اسلام، بر عليۀ بم گذاري انتحاري ايستاده شوند، ضروری است.»

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان، که حال يکي از متحدين ايالات متحده در جنگ با گروه هاي تندرو است، بار ها توسط آقاي کرزي متهم به اين شده است که براي مسدود نمودن پناگاه هاي جنگجويان طالبان در مناطق قبايلي در امتداد سرحد با افغانستان، کار بيشتري انجام نميدهد.

آقاي مشرف اين انتقاد را رد نموده و توسعۀ دهشت افگني را به فقر ارتباط داده ميگويد: «ما بايد به فقر و بيسوادي توجه نمائيم و اين کاريست که فعلاً انجام ميدهيم. و به همين دليل من ميگويم بگذاريد روي بهبود اقتصاد کشور و رفاه اجتماع توجه نمائيم.»

رئيس جمهور پاکستان که غرض اطمينان دادن به غرب و اينکه وي بعد از بي ثباتي هاي سياسي چند ماه اخير در کشورش، و افزايش حملات تندروان اسلامي، کنترول پاکستان را بدست دارد، به اروپا مسافرت نموده است.

وي در ضمن اين سفر در کنفرانس (داوو) هم اشتراک نمود. اشتراک کننده گان در اين مجمع، در مورد تعهد مشرف به ديموکراسي و حقوق بشر، انتقاد هاي نموده بودند.

ولي، مشرف ميگويد پاکستان را نبايد به نظر معيار بلندي که در جوامع اروپايي رايج است، ديد، زيرا در اروپا قرن ها را در بر گرفت تا رسوم ديموکراتيک جاه گرفت و ساخته شد.

XS
SM
MD
LG