لینک های دسترسی

تفنگداران کودکان را آزاد نمودند


وزیر داخله پاکستان میگوید تفنگداران همه کودکان را که در یک مکتب در ناحیه سرحدی شمال غرب پاکستان گروکان گرفته بودند رها کرده اند.

این تفنگداران پس اینکه نتواستند یک کارمند صحی را در منطه نزدیک اختطاف کنند، به این مکتب پناه برده بودند.

کارمند امور صحی، بعد از یک زد و خورد پولیس با تفنگداران، آزاد شد. مقامات میگویند تفنگداران در مقابله آزادی کودکان، خواهان بیرون رفت مسون خود بودند.

همچنان پوليس در پاکستان ميگويد يک دپلومات امريکايي امروز دوشنبه در منزلش در اسلام آباد مرده يافت شده است.

مقامات ميگويند او از اثر زخم گلوله در گذشته است. مقامات پاکستاني در بارۀ اين حادثه تحقيق ميکنند، اما ميگويند چنين معلوم ميشود که او خود کشی کرده است.

XS
SM
MD
LG