لینک های دسترسی

رئيس جمهور سابق اندونيزيا بخاک سپرده شد


جسد سوهارتو، رئيس جمهور سابق اندونيزيا، در نزديک محل آبايي اش در سولو با مراسم رسمي و کامل نظامي بخاک سپرده شد.

سوسيليو بامبانگ يوهيويانو، در مقبرۀ خانوادگي سوهارتو در ۴۰۰ کيلو متري شرق جاکارتا مراسم را رهبري ميکرد.

جسد آقاي سوهارتو شب قبل از دفن آن و عبور ازجاده هاي شهر، در منزلش براي آخرين ديدار واداي احترام گذاشته شده بود سپس با کارواني از موتر ها بيک ميدان هوايي نظامي برده شد.

هزارها نفرمراسم عبور موتر حامل جنازۀ سوهارتو را تماشا ميکردند. آقاي سوهارتواز روز چهارم جنوري بدين سو به شفاخانه بستري شده بود.

او از کار افتادن چندين عضو بدنش رنج ميبرد. سوهارتو روز يکشنبه بعمر ۸۶ سالگي به حالت کوما رفت. حکومت هفت روز سوگواري را اعلام نموده است.

XS
SM
MD
LG