لینک های دسترسی

آلمان تقاضا براي عساکر جهت اعزام به جنوب افغانستان را رد کرده است.


حکومت آلمان تازه ترين شريک ناتوست که تقاضاي ايالات متحده را براي اعزام عساکر محاربوي بمناطق جنگ زدۀ جنوب افغانستان رد ميکند.

فرانس يوزف يونگ، وزير دفاع آلمان امروز گفت صلاحيتي را که پارلمان اعطا کرده دخالت آن کشور را بشمال افغانستان محدود ميسازد. آلمان در حدود سه هزار عسکر در افغانستان دارد که در کابل و شمال کشور در داخل قواي ناتو مستقر گرديده اند.

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده از متحدين ناتو خواهش ميکند تا براي ماموريت در افغانستان عساکر بيشتر، مخصوصاً عساکر محاربوي و مربيان را فراهم نمايند تا جانشين ۳۲۰۰ عسکر قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده شوند که در ختم سال جاري افغانستان را ترک خواهند کرد.

تقاضاي او شقاقي را در داخل ناتو ايجاد کرده است. آلمان، فرانسه، ترکيه و ايتاليا از اعزام عساکر بيشتر امتناع ورزيده اند. اين اقدام آنها کانادا، برتانيه، هالند و ايالات متحده را تنها گذاشته تا با ظهور مجدد خشونت طالبان در جنوب افغانستان مقابل شوند.

وزراي دفاع ناتو اين موضوع را در جلسۀ ماۀ جاري شان مورد بحث قرار خواهند داد.

در وزارت خارجه، سخنگوي آن وزارت تاکيد کرد که ايالات متحده متحدين ناتو را تشويق مينمايد تا بهر تعداد عساکري را که قادر باعزام شان باشند، به جنوب افغانستان بفرستند.

جيمز جونز، جنرال متقاعد قواي زميني بحريۀ ايالات متحده که يک قوماندان عمومي سابق ناتوست ميگويد در ميدان جنگ در افغانستان پيشرفت صورت گرفته ولي اين بيم موجود است که شايد اين روند برعکس گردد.

جنرال جونز رهبري يک مطالعۀ مستقل را بعهده داشت که ارزيابي ترسناکي از اوضاع افغانستان نموده است.

XS
SM
MD
LG