لینک های دسترسی

از اثر انفجار در دو مارکيت بغداد تقريباً ۱۰۰ نفر کشته شدند.


مقامات عراقي تعداد تلفات بم گزاري هاي انتحاري را در دو مارکيت محبوب آن شهر به ۹۹ نفر بلند برده، آنرا مهلک ترين روز در پايتخت کشور طي چندين ماه قلمداد کردند.

مقامات ميگويند اين دو انفجار در فاصلۀ ۲۰ دقيقه از همديگر طوري رخ داد که به بدن دو زن بم هايي بسته شده بود و از فواصل دور منفجر ساخته شد. آنها ميگويند هردو زن تکليف رواني داشتند.

درين دو حمله در حدود ۱۵۰ نفر زخمي شدند. قواي نظامي ايالات متحده ميگويد القاعده در عراق مسؤل اين بم گزاري ها بود.

نوري المالکي، صدراعظم عراق امروز گفت چنين حملاتي قواي نظامي عراق را از هدف آن که اعادۀ امنيت به کشور است، منحرف نخواهد کرد.

در عين زمان، نوري المالکي امروز به شهر شمالي موصل رفت تا با مقامات نظامي عراق روي يک تهاجم مجوزه عليۀ القاعده در عراق دران منطقه مذاکره کند.

آقاي مالکي اين تهاجم را هفتۀ گذشته به تعقيب يک انفجار در موصل اعلام کرد که طي آن تا ۵۰ نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG